Cumartesi, Ağustos 13, 2022
spot_img
Ana SayfaBalkan Digitalsİstorija i buduća perspektiva tursko-crnogorskih odnosa

İstorija i buduća perspektiva tursko-crnogorskih odnosa

Crna Gora, geografski čini dio evropskog kontinenta i pripada regiji Zapadnog Balkana. Graniči se sa Jadranskim morem i Bosnom i Hercegovinom na zapadu, Kosovom na istoku, Srbijom na sjeveroistoku i Albanijom na jugoistoku. Kada ukratko govorimo o njenoj istoriji, Osmansko carstvo tokom 15. vijeka dolazi do područja današnje Crne Gore i 1571. godine osvaja područje Bara. Godine 1852. Crna Gora postaje Knjaževina a svoju nezavisnost od Osmanskog carstva stiče Berlinskim kongresom 1878. godine. Crna Gora je proglašena Kraljevinom 1910. godine. Godine 1918. država biva okupirana od strane Austrije. Kasnije, dolazi do osnivanja Kraljevine Jugoslavije. 90-ih godina svjedoči se podjeli Jugoslavije gdje Crna Gora nastavlja svoj put zajedno sa Srbijom formiranjem federacije Srbije i Crne Gore 2003. godine. Država je 2006. godine proglasila nezavisnost.

Turska je jedna od prvih država koja je zvanično priznala nezavisnu Crnu Goru. Crna Gora je kao i druge balkanske države koje su stekle nezavisnost od Jugoslavije, ušla u proces integracije sa Evropskom Unijom (EU), pritom prolazeći kroz period tranzicije od socijalizma ka kapitalizmu. Pregovore za ulazak u EU započela u junu 2012. godine. Zvanično je postala članica NATO-a 2017. godine.

Sagledavajući geografsku i demografsku strukturu Balkana čija je ukupna površina oko 778 hiljada kvadratnih kilometara, a populacija oko 62 miliona, Crna Gora je površinom od 13 hiljada kvadratnih kilometara, nakon Kosova, najmanja država Balkana. Država je sa najmanjim brojem stanovnika u regionu, oko 620 hiljada. Dok skoro polovinu njenog stanovništva čine Crnogorci, drugi najveći narod su Srbi. Osim toga u zemlji žive i manjinski narodi: Bošnjaci, Albanci i Hrvati. Bošnjaci su uglavnom koncentrisani u sjevernom dijelu zemlje (područje Sandžaka). Ustavom koji je stupio na snagu 2007. godine status službenih jezika pored crnogoskog dobili su i srpski, bosanski, hrvatski i albanski jezik.

Nakon proglašenja nezavisnosti 2006. godine, Turska je sa Crnom Gorom počela ubrzano da razvija svoje odnose a u poslednjih 16 godina međusobna saradnja je rezultirala brojnim investicijama. Vlasnici oko 35% kompanija sa stranim kapitalom u Crnoj Gori su državljani Turske. Više od 3.000 turskih kompanija posluje u zemlji. U periodu od 2007. godine do 2021. godine, iznos direktnih stranih investicija iz Turske u Crnu Goru premašio je 265 miliona eura. Turska je takođe podržala proces članstva Crne Gore u NATO 2017. godine. Godišnje Crnu Goru posjeti oko 50 hiljada turista iz Turske. Do danas je više od 400 crnogorskih studenata studiralo u Turskoj dok je oko 2 hiljade ljudi pohađalo kurseve turskog jezika u Crnoj Gori. Turska agencija za međunarodnu saradnju i kordinaciju (TIKA) u Crnoj Gori posluje već 14 godina i do sada je realizovala blizu 400 projekata u oblasti zdravstva, kulture i obrazovanja ukupne vrijednosti preko 20 miliona eura.

U Turskoj živi prilibližno 200 hiljada  ljudi projeklom iz Crne Gore. Muslimani-Bošnjaci u Crnoj Gori kao i Crnogorci u Turskoj predstavljaju most povezivanja između dvije zemlje. Međudržavnu saradnju i prijateljsku povezanost poželjno je dodatno obogatiti kroz ulogu medija, nevladinih organizacija dok je kulturnim aktivnostima neophodno dati veći značaj. Društvena i kulturna interakcija kroz odnose dvije zemlje predstavlja odskočnu dasku u postizanju željenih ciljeva na političkom i ekonomskom planu. Pored toga, turske investicije usmjerene ka turizmu, koji je najvažniji sektor u državi, povećaće uticaj Turske u Crnoj Gori.

Erdem EREN / Doktorant

Centar za primjenu i istraživanje studija Balkana / Istanbul Rumeli Univerzitet

Erdem Eren
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimini tamamladı.İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde"Balkanlardaki Türk Kamu Diplomasisi ve Faaliyet Alanları” tezi ile yüksek lisansını tamamladı.Şu an İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinde Araştırma görevlisi doktorant olarak görev almaktadır
- Advertisment -
Google search engine

Balkan Digitals